Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Sverige

Om du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet innan det skickas tillbaka så debiterar vi dig 250 kr inkl. moms för returkostnad och hanteringavgift.

Norge, Finland & Danmark

Om du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet innan det skickas tillbaka så debiterar vi dig 250 kr inkl. moms för returkostnad och hanteringavgift. Om vi blir debiterade tullavgifter och liknande på paket från t.ex. Norge så kommer även denna avgift att tas ut från dig som kund.